Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie nr 408/2006 w sprawie zmian budżetu gminy w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy oraz rezerw budżetowych08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 408/2006 w sprawie zmian budżetu gminy w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy oraz rezerw budżetowych
Zarządzenie nr 407/2006 w sprawie wydania opinii przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu pobranego w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadanie pn. "Dokończenie budowy Sali gimnastycznej oraz bibli08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 407/2006 w sprawie wydania opinii przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu pobranego w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadanie pn. "Dokończenie budowy Sali gimnastycznej oraz bibli
Zarządzenie nr 406/2006 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwięczycy stanowiących własność Gminy Boguchwała08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 406/2006 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwięczycy stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 405/06 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki ...08 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 405/06 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki ...
Zarządzenie Nr 404/06 w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej oraz regulaminu konkursu ofert ...08 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 404/06 w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej oraz regulaminu konkursu ofert ...
Zarządzenie Nr 403/06 w sprawie zmian budżetu gminy w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania ...08 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 403/06 w sprawie zmian budżetu gminy w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania ...
Zarządzenie Nr 402/06 w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie08 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 402/06 w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie
Zarządzenie Nr 401/06 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 380/06 Wójta Gminy Boguchwała09 maja 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 401/06 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 380/06 Wójta Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 399/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boguchwała za 2005 rok.17 marca 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 399/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boguchwała za 2005 rok.
Zarządzenie Nr 398/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej Cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy ...10 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 398/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej Cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy ...
Zarządzenie Nr 397/06 w sprawie: zmiany zasad korzystania z sal gimnastycznych i sal lekcyjnych ...09 maja 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 397/06 w sprawie: zmiany zasad korzystania z sal gimnastycznych i sal lekcyjnych ...
Zarządzenie Nr 396/06 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Boguchwała na 2006 rok09 maja 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 396/06 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Boguchwała na 2006 rok
Zarządzenie Nr 395/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ...10 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 395/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ...
Zarządzenie Nr 394/06 w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej w Niechobrzu ...09 maja 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 394/06 w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej w Niechobrzu ...
Zarządzenie Nr 393/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Zgłobniu ...09 maja 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 393/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Zgłobniu ...
Zarządzenie Nr 392/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Zgłobniu ...09 maja 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 392/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Zgłobniu ...
Zarządzenie Nr 391/06 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ...10 marca 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 391/06 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ...
Zarządzenie Nr 389/06 w sprawie kryteriów oceny pracowników mianowanych17 lutego 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 389/06 w sprawie kryteriów oceny pracowników mianowanych
Zarządzenie Nr 388/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym17 lutego 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 388/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 387/06 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ...19 stycznia 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 387/06 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ...  
  • [1]
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 984898

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała