Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie nr 188/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 12 marca 2004r.23 marca 2004

                                                  

 Zarządzenie Nr 188/04
Wójta Gminy Boguchwała
z dnia 12 marca 2004 r.
 

w sprawie : układu wykonawczego budżetu gminy  na 2004 rok

   Na podstawie  art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami ) oraz art.126 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 1998r. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami ).Wójt  Gminy w Boguchwale uchwala  co następuje :

 § 1 

Uchwala się układ wykonawczy budżetu Gminy Boguchwała na 2004 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi  Gminy w Boguchwale.

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała