Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 187/04 Wójta Gminy Boguchwala z dnia 23 lutego 2004r.15 marca 2004

ZARZĄDZENIE NR 187/04

WÓJTA GMINY BOGUCHWAŁA

z dnia 23.02. 2004r.

W sprawie: ustalenia wysokości rocznych wpłat na budowę kanalizacji sanitarnej Gminy Boguchwała dla mieszkańców przystępujących do współfinansowania jej budowy w 2004 roku.

Na podstawie art.30,ust.2pkt.2 i art.60 Ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Rady Gminy Boguchwała Nr LI/359/02 z 18 kwietnia 2002 roku oraz stanowiska nr 5 /2004 Rady Gminy Boguchwała zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzić wysokość rocznej wpłaty mieszkańców przystępujących do współfinansowania budowy kanalizacji sanitarnej Gminy Boguchwała w wysokości:

  1. 3.693 zł-tzw. niezawinione opóźnienie (dla osób które nabyły prawo do nieruchomości na terenie gminy lub uzyskały pozwolenie na budowę w 2003 lub 2004 roku )

  2. 3.999 zł – tzw. zawinione opóźnienie ( dla osób które pomimo użytkowania budynku nie przystąpiły do współfinansowania przed 2004 rokiem lub uzyskały pozwolenie na budowę przed 2003 rokiem )Kwoty wyliczono zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.01 2004 roku . Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r .w stosunku do 2002r. wyniósł 0,8 %.

§ 2

Kwoty wyliczono zgodnie  z Komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004r. .Średnioro
czny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w 2003 roku w stosunku do 2002r  wyniósł 0.8 %

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała