Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie nr 185/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 23 luty 2004r.15 marca 2004

Wójta  Gminy Boguchwała

z dnia 23 lutego 2004r.

 

 

w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

 

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                      o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm/,art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001r. nr 13, poz. 123 z późn. zm/, Uchwały nr XIV/145/03 Rady Gminy w Boguchwale z dnia  27 listopada 2003r. w sprawie zasad  powoływania dyrektorów instytucji kultury,  § 8 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale zarządzam co następuje:

 

                              §  1

 

Powołuję p. Ewę Śliwa na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na okres  4 lat tj. od dnia 23 lutego 2004r. do  dnia 23 lutego 2008r. w wymiarze pełnego etatu

 

                              §  2

 

Wynagrodzenie za pracę ustalone zostanie odrębnym aktem zaszeregowania

 

                              §  3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała