Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 179/04,180//04,181/04 i 182/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 10-02-2004r.15 marca 2004

ZARZĄDZENIE NR 179/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 10 lutego 2004 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela

mianowanego Pani Małgorzaty Kubickiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ), art.9g ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003r. Nr 118 poz. 1112)
oraz §2 i §3 uchwały Nr XLII/287/01 Rady Gminy Boguchwała
z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie: zatwierdzenia zasad działania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
na stopień awansu zawodowego nauczycie
la mianowanego oraz powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Wójt Gminy Boguchwała postanawia co następuje:

§1

Powołać Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

1. Marta Bralewska - przewodnicząca,

2. Renata Salamon-Szczur - dyrektor szkoły,

3. Helena Duś - ekspert,

4. Zofia Skoczylak - ekspert,

5. Leszek Kalandyk - ekspert.

 

§2

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w celu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego .

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 180/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 10 lutego 2004 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela

mianowanego ks. Piotra Róża, nauczyciela katechety Zespołu Szkół
w Zwięczycy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ), art.9g ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 ) oraz §2 i §3 uchwały Nr XLII/287/01 Rady Gminy Boguchwała
z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie: zatwierdzenia zasad działania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Wójt Gminy Boguchwała postanawia co następuje:

§1

Powołać Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

1. Marta Bralewska - przewodnicząca,

2. Ludwik Berny - dyrektor szkoły,

3. Helena Duś - ekspert,

4. Zofia Skoczylak - ekspert,

5. ks. Paweł Zimny - ekspert.

 

§2

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w celu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego .

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 181/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 10 lutego 2004 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela

mianowanego Pani Małgorzaty Klamut, nauczycielki Gimnazjum
w Racławówce.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ), art.9g ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 ) oraz §2 i §3 uchwały Nr XLII/287/01 Rady Gminy Boguchwała
z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie: zatwierdzenia zasad działania komisji egzaminacyjnej do p
rzeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Wójt Gminy Boguchwała postanawia co następuje:

§1

Powołać Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

1. Marta Bralewska - przewodnicząca,

2. Maria Korona-Bukała - dyrektor szkoły,

3. Helena Duś - ekspert,

4. Zofia Skoczylak - ekspert,

5. Leszek Kalandyk - ekspert.

 

§2

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w celu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego .

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 182/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 10 lutego 2004 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela

mianowanego Pani Aleksandry Przepióry, nauczycielki Gimnazjum
w Racławówce.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ), art.9g ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 Nr 118 poz. 1112) oraz §2 i §3 uchwały Nr XLII/287/01 Rady Gminy Boguchwała
z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie: zatwierdzenia zasad działania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mia
nowanego oraz powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Wójt Gminy Boguchwała postanawia co następuje:

§1

Powołać Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

1. Marta Bralewska - przewodnicząca,

2. Maria Korona-Bukała - dyrektor szkoły,

3. Helena Duś - ekspert,

4. Zofia Skoczylak - ekspert,

5. Leszek Kalandyk - ekspert.

 

§2

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w celu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego .

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 968277

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała