Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 174/03 Wójta Gminy w Boguchwale z dnia 09 lutego 2004r.26 lutego 2004

Zarządzenie Nr 174/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 9 lutego 2004r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

 

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/145/03 Rady gminy Boguchwała z dnia 27.11.2003 r. w sprawie: zasad powoływania dyrektorów instytucji kultury.

 

Wójt Gminy Boguchwała postanawia co następuje:

§ 1

Powołać Komisję Konkursową w składzie:

  1. Adam Kalandyk – przedstawiciel organizatora – przewodniczący komisji,
  2. Stanisława Stawarz – przedstawiciel organizatora – członek komisji,
  3. Elżbieta Zielińska – przedstawiciel organizatora – członek komisji,
  4. Wojciech Kalandyk – przedstawiciel organizatora – członek komisji,
  5. Halina Piotrowska – przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – członek komisji.

§ 2

Ustala się termin posiedzenia Komisji na dzień 16 lutego 2004 r. na godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Boguchwale.

§ 3

Termin rozmów z kandydatami ustala się na dzień 16 lutego 2004 r. na godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Boguchwale.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała