Kwiecień 2023r. 

polska  angielska
data publikacji: 04-01-2023 | 11:50data ostatniej modyfikacji: 06-06-2023 | 12:56
Zarządzenie Nr 87.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok11 maja 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 87.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok
Zarządzenie Nr 86.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów na 2023 rok z przeznaczenie na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie11 maja 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 86.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów na 2023 rok z przeznaczenie na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie
Zarządzenie Nr 85.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała11 maja 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 85.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 84.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała10 maja 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 84.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 83.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku04 maja 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 83.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
Zarządzenie Nr 82.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2023 roku 04 maja 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 82.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2023 roku
Zarządzenie Nr 81.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Wiosna z boksem olimpijskim" 04 maja 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 81.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Wiosna z boksem olimpijskim"
Zarządzenie Nr 80.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru oferty i przyznana dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 24 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 80.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru oferty i przyznana dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
Zarządzenie Nr 79.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2023 - 2026.24 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 79.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2023 - 2026.
Zarządzenie Nr 78.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego24 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 78.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 77.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przez działkę 1405 położoną w Boguchwale 24 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 77.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przez działkę 1405 położoną w Boguchwale
Zarządzenie Nr 76.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała24 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 76.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 75.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości 13 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 75.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 74.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała13 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 74.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała
Zarządzenie Nr 73.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała13 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 73.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 72.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała13 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 72.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 71.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Boguchwały nr 34.2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 71.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Boguchwały nr 34.2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zarządzenie Nr 70.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. naboru, oceny oraz rozliczania wniosków w ramach Programu dotacji celowej na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych i roztopowych07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 70.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. naboru, oceny oraz rozliczania wniosków w ramach Programu dotacji celowej na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych i roztopowych
Zarządzenie Nr 69.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia składu oraz ustalania regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych wniosków w konkursie na realizację zadań publicznych 07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 69.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia składu oraz ustalania regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych wniosków w konkursie na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 68.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia składu oraz ustalania regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych wniosków w konkursie na realizację zadań publicznych 07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 68.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia składu oraz ustalania regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych wniosków w konkursie na realizację zadań publicznych  
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała