Grudzień 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:58data ostatniej modyfikacji: 24-01-2023 | 13:16
Zarządzenie nr 337.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała24 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 337.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 336.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad oszczędności energii w budynku stanowiącym siedzibę Urzędu Miejskiego w Boguchwale02 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 336.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad oszczędności energii w budynku stanowiącym siedzibę Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Zarządzenie nr 334.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała19 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 334.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 332.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w jednostlkach oświatowych obsługiwanych w ramach obsługi wspólnej przez Urząd Miejski w Boguchwale 20 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 332.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w jednostlkach oświatowych obsługiwanych w ramach obsługi wspólnej przez Urząd Miejski w Boguchwale
Zarządzenie Nr 331.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2022 roku w sparwie powołania komisji inwentaryzacyjnej obejmującej działania jednostki oświatowe Gminy Boguchwała obsługiwane w ramach obsługi wspólnej przez Urząd Miejski w Boguchwale20 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 331.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2022 roku w sparwie powołania komisji inwentaryzacyjnej obejmującej działania jednostki oświatowe Gminy Boguchwała obsługiwane w ramach obsługi wspólnej przez Urząd Miejski w Boguchwale
Zarządzenie nr 330.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na "Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2023 roku"02 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 330.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na "Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2023 roku"
Zarządzenie nr 329.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy typu A,B, C02 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 329.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy typu A,B, C
Zarządzenie nr 328.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powoałnej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego "Świadczenie usług opiekuńczych..." 02 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 328.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powoałnej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego "Świadczenie usług opiekuńczych..."
Zarządzenie nr 327.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy Boguchwała02 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 327.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 326.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała02 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 326.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 325.2022 Burmistrza Boguchwały w sprawie: wyznaczenia składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w roku 2023 r23 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 325.2022 Burmistrza Boguchwały w sprawie: wyznaczenia składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w roku 2023 r
Zarządzenie nr 324.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnyh Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów17 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 324.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnyh Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
Zarządzenie nr 323.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczenie na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie17 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 323.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczenie na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie
Zarządzenie nr 322.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na rok 202217 stycznia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 322.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na rok 2022
Zarządzenie nr 321.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem " w Niechobrzu 21 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 321.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem " w Niechobrzu
Zarządzenie nr 320.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na rok 202221 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 320.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na rok 2022
Zarządzenie nr 319.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na rok 202221 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 319.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na rok 2022
Zarządzenie nr 318.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na rok 202221 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 318.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na rok 2022
Zarządzenie nr 317.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie umorzenia z urzędu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Boguchwała21 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 317.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie umorzenia z urzędu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Boguchwała
Zarządzenie nr 316.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2023 roku21 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 316.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2023 roku  
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała