Kwiecień 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:53data ostatniej modyfikacji: 23-05-2022 | 12:55
Zarządzenie Nr 102.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok09 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 102.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 101.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok09 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 101.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 100.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczenie na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie 09 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 100.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczenie na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie
Zarządzenie Nr 99.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2022 roku29 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 99.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2022 roku
Zarządzenie Nr 98.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.29 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 98.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.
Zarządzenie Nr 97.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale29 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 97.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale
Zarządzenie Nr 96.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w roku 2022 r.22 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 96.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w roku 2022 r.
Zarządzenie Nr 95.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn.”Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkarskiego”20 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 95.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn.”Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkarskiego”
Zarządzenie Nr 94.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego 19 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 94.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 93.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok19 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 93.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 92.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych19 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 92.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 91.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości19 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 91.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 90.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania lokalu socjalnego.19 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 90.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania lokalu socjalnego.
Zarządzenie Nr 89.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.19 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 89.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.
Zarządzenie Nr 88.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. 19 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 88.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 87.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Opowieści wspomnienia i wydarzenia opisane wierszem " - warsztaty literackie wraz z wydaniem publikacji "11 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 87.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Opowieści wspomnienia i wydarzenia opisane wierszem " - warsztaty literackie wraz z wydaniem publikacji "
Zarządzenie Nr 86.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Wiosna z boksem olimpijskim"11 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 86.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Wiosna z boksem olimpijskim"
Zarządzenie Nr 85.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku11 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 85.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
Zarządzenie Nr 84.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2518/4 w Niechobrzu 11 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 84.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2518/4 w Niechobrzu
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała