Grudzień 2021 

polska  angielska
data publikacji: 12-01-2021 | 12:25data ostatniej modyfikacji: 04-03-2022 | 14:56
Zarządzenie Nr 258.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu wykonania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale 04 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 258.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu wykonania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Zarządzenie Nr 257.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok04 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 257.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 256.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała04 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 256.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 255.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok04 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 255.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 254.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok04 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 254.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 253.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale 03 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 253.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale
Zarządzenie Nr 252.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości 03 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 252.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 251.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 202231 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 251.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2022
Zarządzenie Nr 250.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok31 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 250.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 249.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok31 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 249.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 248.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności29 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 248.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności
Zarządzenie Nr 247.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach obsługiwanych w ramach obsługi wspólnej przez Urząd Miejski w Boguchwale 29 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 247.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach obsługiwanych w ramach obsługi wspólnej przez Urząd Miejski w Boguchwale
Zarządzenie Nr 246.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok29 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 246.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 245.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2022 roku.29 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 245.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2022 roku.
Zarządzenie Nr 245.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2022 roku.29 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 245.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2022 roku.
Zarządzenie Nr 244.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego23 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 244.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 243.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrzu.23 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 243.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrzu.
Zarządzenie Nr 242.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok23 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 242.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 241.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych 23 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 241.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych
Zarządzenie Nr 240.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok23 grudnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 240.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok  
Liczba odwiedzin: 1062534

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała