Sierpień 2021 

polska  angielska
data publikacji: 12-01-2021 | 12:24data ostatniej modyfikacji: 18-01-2022 | 10:51
Zarządzenie Nr 164.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawieupoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boguchwała – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do zaciągania zobowiązań08 września 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 164.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawieupoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boguchwała – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do zaciągania zobowiązań
Zarządzenie Nr 163.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boguchwała – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do zaciągania zobowiązań08 września 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 163.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boguchwała – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do zaciągania zobowiązań
Zarządzenie Nr 162.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawiepowołania komisji ds. naboru, oceny oraz rozliczenia wniosków w ramach Programu udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych 08 września 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 162.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawiepowołania komisji ds. naboru, oceny oraz rozliczenia wniosków w ramach Programu udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych
Zarządzenie Nr 161.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202108 września 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 161.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2021
Zarządzenie Nr 160.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 23.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów projektu 01 września 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 160.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 23.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów projektu
Zarządzenie Nr 159.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie odbywania się ceremonii ślubnych pod adresem Plac Rynek 1 w Boguchwale 01 września 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 159.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie odbywania się ceremonii ślubnych pod adresem Plac Rynek 1 w Boguchwale
Zarządzenie Nr 158.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202101 września 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 158.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2021
Zarządzenie Nr 157.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202101 września 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 157.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2021
Zarządzenie Nr 156.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 732/2 w Boguchwale 30 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 156.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 732/2 w Boguchwale
Zarządzenie Nr 155.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku11 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 155.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku
Zarządzenie Nr 154.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za I półrocze11 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 154.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za I półrocze
Zarządzenie Nr 153.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok11 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 153.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 152.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Zgłobniu 09 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 152.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 151.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Boguchwały 09 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 151.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Boguchwały
Zarządzenie Nr 150A.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok05 listopada 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 150A.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 150.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok09 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 150.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 149.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury04 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 149.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury
Zarządzenie Nr 148.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2021 roku 04 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 148.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2021 roku
Zarządzenie Nr 147.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn."Godki rzeszowskie -warsztaty gwary regionalnej"04 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 147.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn."Godki rzeszowskie -warsztaty gwary regionalnej"
Zarządzenie Nr 146.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn." Akademia jeździecka -powożenie oraz Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu"04 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 146.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn." Akademia jeździecka -powożenie oraz Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu"
Liczba odwiedzin: 1062534

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała