Maj 2021 

polska  angielska
data publikacji: 12-01-2021 | 12:23data ostatniej modyfikacji: 23-05-2022 | 12:48
Zarządzenie Nr 103.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych 02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 103.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 102.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 102.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 101.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok28 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 101.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 100.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguchwale28 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 100.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguchwale
Zarządzenie Nr 99.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2021 roku26 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 99.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2021 roku
Zarządzenie Nr 98.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn."Organizacja konferencji szkoleniowej dla przedsiębiorców z Gminy Boguchwała";26 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 98.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn."Organizacja konferencji szkoleniowej dla przedsiębiorców z Gminy Boguchwała";
Zarządzenie Nr 97.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Udział Zespołu Band Podaruj Miłość w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Osób Niepełnosprawnych Barwy Sztuki w Łucku 26 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 97.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Udział Zespołu Band Podaruj Miłość w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Osób Niepełnosprawnych Barwy Sztuki w Łucku
Zarządzenie Nr 96.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań administracyjnych 26 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 96.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań administracyjnych
Zarządzenie Nr 95.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała26 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 95.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 94.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej 18 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 94.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej
Zarządzenie Nr 93.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2020 rok17 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 93.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2020 rok
Zarządzenie Nr 92.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202117 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 92.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2021
Zarządzenie Nr 91.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 maja 2021 roku w sparwie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 314/4 w Racławówce 14 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 91.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 maja 2021 roku w sparwie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 314/4 w Racławówce
Zarządzenie Nr 90.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 14 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 90.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
Zarządzenie Nr 89.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgłobniu , gm. Boguchwała10 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 89.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgłobniu , gm. Boguchwała
Zarządzenie Nr 88.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Mogielnicy, gm. Boguchwała10 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 88.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Mogielnicy, gm. Boguchwała
Zarządzenie Nr 87.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny merytoryczno-finansowej ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 10 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 87.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny merytoryczno-finansowej ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
Zarządzenie Nr 86.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości w oddanie , w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości 10 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 86.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości w oddanie , w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 85.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202110 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 85.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2021
Zarządzenie Nr 84.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli 10 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 84.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli  
Liczba odwiedzin: 1062534

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała