Kwiecień 2021 

polska  angielska
data publikacji: 12-01-2021 | 12:22data ostatniej modyfikacji: 11-04-2022 | 14:20
Zarządzenie Nr 75.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do realizacji zadań Gminy wynikających z porozumienia z Starostą Rzeszowskim 04 maja 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 75.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do realizacji zadań Gminy wynikających z porozumienia z Starostą Rzeszowskim
Zarządzenie Nr 74.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2021-202429 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 74.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2021-2024
Zarządzenie Nr 73.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości29 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 73.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 72.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości 29 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 72.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 71.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202129 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 71.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2021
Zarządzenie Nr 70.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania Problemów Alkoholowych28 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 70.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 69.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej28 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 69.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 68.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu.28 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 68.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu.
Zarządzenie Nr 67.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej28 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 67.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 66.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu28 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 66.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 65.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok28 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 65.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 64.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..."26 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 64.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..."
Zarządzenie Nr 63.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok27 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 63.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 62.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania na własność i do użytku składnika majątkowego Gminy Boguchwała27 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 62.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania na własność i do użytku składnika majątkowego Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 61.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2021 roku 21 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 61.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2021 roku
Zarządzenie Nr 60.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały21 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 60.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały
Zarządzenie Nr 59.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad zlecania realizacji zadań własnych Gminy oraz zadań publicznych wykraczających poza sferę użyteczności publicznej przez Gminę Boguchwała własnym spółkom 21 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 59.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad zlecania realizacji zadań własnych Gminy oraz zadań publicznych wykraczających poza sferę użyteczności publicznej przez Gminę Boguchwała własnym spółkom
Zarządzenie Nr 58.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok21 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 58.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 57.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej 16 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 57.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej
Zarządzenie Nr 56.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok16 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 56.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok  
Liczba odwiedzin: 1062534

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała