Listopad 2019 

polska  angielska
data publikacji: 05-03-2019 | 12:34data ostatniej modyfikacji: 08-01-2020 | 15:01
Zarządzenie Nr 285.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Boguchwale 12 listopada 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 285.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Zarządzenie Nr 284.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn."Kulturalnie znaczy fajnie - teatr inspirowany Europą")12 listopada 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 284.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn."Kulturalnie znaczy fajnie - teatr inspirowany Europą")
Zarządzenie Nr 283.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami -"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020"12 listopada 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 283.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami -"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020"  
Liczba odwiedzin: 970509

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała