Zarządzenia Burmistrza 2016r. 

polska  angielska
data publikacji: 07-01-2016 | 09:57data ostatniej modyfikacji: 21-09-2017 | 09:26
Zarządzenie nr 244/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej21 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 244/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
Zarządzenie nr 243/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej21 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 243/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 242/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla Projektu "Erasmus Plus - w drodze ku maturze międzynarodowej" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale, a obsługiwanego przez 21 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 242/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla Projektu "Erasmus Plus - w drodze ku maturze międzynarodowej" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale, a obsługiwanego przez
Zarządzenie nr 241/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla Projektu "Erasmus Plus - Hi! Great Home SCHOOL" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale, a obsługiwanego przez Urząd Miejski 21 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 241/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla Projektu "Erasmus Plus - Hi! Great Home SCHOOL" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale, a obsługiwanego przez Urząd Miejski
Zarządzenie nr 240/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla Projektu "Erasmus Plus" realizowanego przez Zespół Szkół w Niechobrzu, a obsługiwanego przez Urząd Miejski w Boguchwale w ramach wspólnej ....21 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 240/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla Projektu "Erasmus Plus" realizowanego przez Zespół Szkół w Niechobrzu, a obsługiwanego przez Urząd Miejski w Boguchwale w ramach wspólnej ....
Zarządzenie nr 239/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla jednostek oświatowych obsługiwanych przez Urząd Miejski w Boguchwale w ramach wspólnej obsługi od dnia 01-01-2017 roku21 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 239/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla jednostek oświatowych obsługiwanych przez Urząd Miejski w Boguchwale w ramach wspólnej obsługi od dnia 01-01-2017 roku
Zarządzenie nr 238/2016 w sprawie procedury organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała17 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 238/2016 w sprawie procedury organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 237/2016 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Boguchwale08 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 237/2016 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Boguchwale
Zarządzenie nr 236/2016 sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale17 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 236/2016 sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale
Zarzadzenie nr 235/2016 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę21 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarzadzenie nr 235/2016 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Zarządzenie nr 234/2016 w srawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 234/2016 w srawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie nr 233/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Środowiska do działania w imieniu Burmistrza Boguchwały w sprawach z zakresu postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości gminnych, negocjacji dotyczących zamian.....23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 233/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Środowiska do działania w imieniu Burmistrza Boguchwały w sprawach z zakresu postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości gminnych, negocjacji dotyczących zamian.....
Zarządzenie nr 232/2016 w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Dyrektora Wydziału Technicznego do działania w imieniu Burmistrza Boguchwały w sprawach z zakresu postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości gminnych, negocjacji dotyczących zamian.......23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 232/2016 w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Dyrektora Wydziału Technicznego do działania w imieniu Burmistrza Boguchwały w sprawach z zakresu postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości gminnych, negocjacji dotyczących zamian.......
Zarządzenie nr 231/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet...23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 231/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet...
Zarządzenie Nr 230/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2017"03 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 230/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2017"
Zarządzenie Nr 229/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego03 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 229/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego
Zarządzenie Nr 228/2016 w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego03 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 228/2016 w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 227/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlano-montażowych wykonanych w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie pasa zieleni w Boguchwale od ulicy Przemysłowej"03 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 227/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlano-montażowych wykonanych w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie pasa zieleni w Boguchwale od ulicy Przemysłowej"
Zarządzenie Nr 226/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonanych w ramach zadania "Przebudowa rowu melioracyjnego (z przełożeniem koryta pod droge gminną) z wlotem do potoku Nosowskiego" 03 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 226/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonanych w ramach zadania "Przebudowa rowu melioracyjnego (z przełożeniem koryta pod droge gminną) z wlotem do potoku Nosowskiego"
Zarządzenie Nr 225/2016 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2017 roku03 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 225/2016 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2017 roku  
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1096468

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała