Zarządzenia Burmistrza do 2014r. 

polska  angielska
data publikacji: 05-02-2008 | 10:36data ostatniej modyfikacji: 11-05-2017 | 08:46
Zarządzenie Burmistrza Nr 53/08 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego o nazwie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego o nazwie: „Organizacja i prowadzenie procesu aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży ...26 sierpnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 53/08 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego o nazwie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego o nazwie: „Organizacja i prowadzenie procesu aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży ...
Zarządzenie Burmistrza Br 52/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego26 sierpnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Br 52/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Burmistrza Nr 51/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego26 sierpnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 51/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Burmistrza Nr 50/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego ...26 sierpnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 50/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego ...
Zarządzenie nr 49/2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy Boguchwala na 2008r.12 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 49/2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy Boguchwala na 2008r.
Zarządzenie nr 48/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania własne i zlecone12 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 48/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania własne i zlecone
Zarządzenie Burmistrza Nr 47/08 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół21 lipca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 47/08 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Zarządzenie Burmistrza Nr 46/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zdania własne i zlecone30 czerwca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 46/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zdania własne i zlecone
Zarządzenie Burmistrza Nr 45/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy Boguchwała na 2008 rok30 czerwca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 45/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy Boguchwała na 2008 rok
Zarządzenie Burmistrza Nr 44/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/08 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 czerwca 2008 r.30 czerwca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 44/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/08 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 czerwca 2008 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 43/08 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boguchwale 20 czerwca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 43/08 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boguchwale
Zarządzenie nr 99/2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa29 sierpnia 2011
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 99/2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Zarządzenie Burmistrza Nr 42/08 w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Rzeszowie dotyczącej możliwości spłaty długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska SA z wykorzystaniem kredytu CEB i EIB 20 czerwca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 42/08 w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Rzeszowie dotyczącej możliwości spłaty długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska SA z wykorzystaniem kredytu CEB i EIB
Zarządzenie Burmistrza Nr 41/08 w sprawie wydania opinii przez RIO w Rzeszowie dotyczącej możliwości spłaty długoterminowej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą "Porządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie ...20 czerwca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 41/08 w sprawie wydania opinii przez RIO w Rzeszowie dotyczącej możliwości spłaty długoterminowej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą "Porządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie ...
Zarządzenie Burmistrza Nr 40/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Boguchwała, położonych w Nosówce 09 czerwca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 40/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Boguchwała, położonych w Nosówce
Zarządzenie Burmistrza Nr 39/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół 30 maja 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 39/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół
Zarządzenie Burmistrza Nr 38/08 w sprawie Zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Boguchwała na 2008 r.30 maja 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 38/08 w sprawie Zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Boguchwała na 2008 r.
Zarządzenie Burmistrz Nr 37/08 w sprawie Ustalenia składu Komisji dokonującej wyboru zwycięskiego hasła w konkursie na hasło promujące Miasto i Gminę Boguchwała30 maja 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrz Nr 37/08 w sprawie Ustalenia składu Komisji dokonującej wyboru zwycięskiego hasła w konkursie na hasło promujące Miasto i Gminę Boguchwała
Zarządzenie Burmistrza Nr 36/08 w sprawie Przekazania w użyczenie wyposażenia "Centrum kształcenia na odległość na wsi" zlokalizowanwgo w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu30 maja 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 36/08 w sprawie Przekazania w użyczenie wyposażenia "Centrum kształcenia na odległość na wsi" zlokalizowanwgo w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu
Zarządzenie Burmistrza Nr 35/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania własne12 maja 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 35/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania własne   [1]  «««  36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44  »»»  [45]
Liczba odwiedzin: 922002

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała