Zarządzenia Burmistrza do 2014r. 

polska  angielska
data publikacji: 05-02-2008 | 10:36data ostatniej modyfikacji: 11-05-2017 | 08:46
Zarządzenie Burmistrza Nr 74/08 w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Boguchwale30 października 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 74/08 w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Boguchwale
Zarządzenie nr 73/2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Boguchwała na 2008 rok12 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 73/2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Boguchwała na 2008 rok
Zarządzenie Burmistrza Nr 71/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale 30 października 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 71/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie nr 70/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w zwiazku ze zmianami rezerw budżetowych12 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 70/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w zwiazku ze zmianami rezerw budżetowych
Zarządzenie Burmistrza Nr 69/08 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Boguchwale30 października 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 69/08 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Boguchwale
Zarządzenie nr 68/2008 w sprawie wydania opini przez RIO w Rzeszowie12 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 68/2008 w sprawie wydania opini przez RIO w Rzeszowie
Zarządzenie Burmistrza Nr 67/08 w sprawie Powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji i Horyzontalnego Zespołu ds. Rewitalizacji30 października 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 67/08 w sprawie Powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji i Horyzontalnego Zespołu ds. Rewitalizacji
Zarządzenie Burmistrza Nr 66/08 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” z siedzibą w Niechobrzu oraz Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” z siedzibą w Zgłobniu16 września 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 66/08 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” z siedzibą w Niechobrzu oraz Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” z siedzibą w Zgłobniu
Zarządzenie Burmistrza Nr 65/08 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: Remont dróg gminnych w 2008 r.16 września 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 65/08 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: Remont dróg gminnych w 2008 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 64/08 w sprawie szkolnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć pozaszkolnych16 września 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 64/08 w sprawie szkolnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć pozaszkolnych
Zarządzenie Burmistrza Nr 63/08 w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu16 września 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 63/08 w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
Zarządzenie nr 62/2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy Boguchwała na 2008r.12 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 62/2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy Boguchwała na 2008r.
Zarządzenie nr 61/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz rezerw budżetowych12 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 61/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz rezerw budżetowych
Zarządzenie Burmistrza Nr 60/08 w sprawie Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za I półrocze 2008 r. 16 września 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 60/08 w sprawie Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za I półrocze 2008 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 59/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Gen. Stanisława Maczka w Boguchwale16 września 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 59/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Gen. Stanisława Maczka w Boguchwale
Zarządzenie Burmistrza Nr 58/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum im. ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale16 września 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 58/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum im. ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale
Zarządzenie Burmistrza Nr 57/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka 1497/63, położonej w Boguchwale, która stanowi własność Gminy Boguchwała05 września 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 57/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka 1497/63, położonej w Boguchwale, która stanowi własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Burmistrza Nr 56/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka 954 położonej w Nosówce, która stanowi własność Gminy Boguchwała 05 września 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 56/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka 954 położonej w Nosówce, która stanowi własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Burmistrza Nr 55/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół ...26 sierpnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 55/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół ...
Zarządzenie Burmistrza Nr 54/08 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla dyrektorów instytucji kultury na terenie gminy Boguchwała05 września 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 54/08 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla dyrektorów instytucji kultury na terenie gminy Boguchwała   [1]  «««  36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44  »»»  [45]
Liczba odwiedzin: 922002

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała