Zarządzenia Burmistrza do 2014r. 

polska  angielska
data publikacji: 05-02-2008 | 10:36data ostatniej modyfikacji: 11-05-2017 | 08:46
Zarządzenie Burmistrza Nr 28/09 w sprawie publicznej informacji o możliwość ubiegania się o przydział mieszkań socjalnych 07 kwietnia 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 28/09 w sprawie publicznej informacji o możliwość ubiegania się o przydział mieszkań socjalnych
Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie powołania Dyrektora MCK31 sierpnia 2011
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie powołania Dyrektora MCK
Zarządzenie Nr26/2009 w sprawie zmiany w budżecie30 sierpnia 2011
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr26/2009 w sprawie zmiany w budżecie
Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu30 sierpnia 2011
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania30 sierpnia 2011
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania
Zarządzenie Burmistrza Nr 23/09 w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych12 marca 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 23/09 w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Burmistrza Nr 22/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół12 marca 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 22/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół
Zarządzenie Burmistrza Nr 21/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Zespołu Szkół12 marca 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 21/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Zespołu Szkół
Zarządzenie Burmistrza Nr 20/09 w sprawie przyznawania środków na wspieranie dokształcenia zawodowego nauczycieli12 marca 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 20/09 w sprawie przyznawania środków na wspieranie dokształcenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Burmistrza Nr 19/09 o zmianie zarządzenia Nr 17/09 ...24 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 19/09 o zmianie zarządzenia Nr 17/09 ...
Zarządzenie Burmistrza Nr 18/09 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boguchwale24 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 18/09 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boguchwale
Zarządzenie Burmistrza Nr 17/09 w sprawie określenia terminu konsultacji z mieszkańcami Gminy Boguchwała ...22 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 17/09 w sprawie określenia terminu konsultacji z mieszkańcami Gminy Boguchwała ...
Zarządzenie Burmistrza Nr 16/09 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do działania w imieniu Burmistrza w sprawach z zakresu postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości gminnych20 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 16/09 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do działania w imieniu Burmistrza w sprawach z zakresu postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości gminnych
Zarządzenie Burmistrza Nr 15/09 w sprawie Ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki w kasie w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na 2009 rok20 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 15/09 w sprawie Ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki w kasie w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na 2009 rok
Zarządzenie Burmistrza Nr 14/09 w sprawie Przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nosówce20 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 14/09 w sprawie Przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nosówce
Zarządzenie Burmistrza Nr 13/09 w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale20 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 13/09 w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Burmistrza Nr 12/09 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przyjęcie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ...20 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 12/09 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przyjęcie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ...
Zarządzenie Burmistrza Nr 11/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/09 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok ...20 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 11/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/09 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok ...
Zarządzenie Burmistrza Nr 10/09 w sprawie Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Boguchwała20 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 10/09 w sprawie Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Burmistrza Nr 9/08 w sprawie Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale10 lutego 2009
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 9/08 w sprawie Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale   [1]  «««  35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43  »»»  [45]
Liczba odwiedzin: 922002

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała