Uchwały - VI kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska
data publikacji: 08-12-2010 | 14:25data ostatniej modyfikacji: 10-01-2019 | 10:55Wprowadził: Anna Wójcik
Uchwała Nr LII/621/2014 w sprawie zmiany budżetu 26 czerwca 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII/621/2014 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała Nr LII/620/2014 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco umowy09 czerwca 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII/620/2014 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco umowy
Uchwała Nr LII/619/2014 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco umowy09 czerwca 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII/619/2014 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco umowy
Uchwała Nr LII/618/2014 w sprawie zabez[pieczenia w formie weksla in blanco umowy09 czerwca 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII/618/2014 w sprawie zabez[pieczenia w formie weksla in blanco umowy
Uchwała Nr LII/617/2014 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały09 czerwca 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII/617/2014 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały
Uchwała NrLII/616/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu09 czerwca 2014
więcej »»» na temat Uchwała NrLII/616/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr LI/615/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy12 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/615/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
Uchwała Nr LI/614/2014 w sprawie wyboru Rady Kultury przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale12 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/614/2014 w sprawie wyboru Rady Kultury przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale
Uchwała NrLI/613/2014 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości12 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała NrLI/613/2014 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości
Uchwała Nr LI/612/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego12 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/612/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego
Uchwała Nr LI/611/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek nr 132/2 i 132/312 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/611/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek nr 132/2 i 132/3
Uchwała Nr LI/610/2014 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 12 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/610/2014 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Uchwała Nr LI/609/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boguchwale,Lutoryżu i Zarzeczu12 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/609/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boguchwale,Lutoryżu i Zarzeczu
Uchwała Nr LI/608/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego12 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/608/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr LI/607/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola28 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/607/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola
Uchwała N r LI/606/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola 28 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała N r LI/606/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola
Uchwała Nr LI/605/2014 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę12 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/605/2014 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę
Uchwała Nr LI/604/2014 w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mogielnicy12 maja 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/604/2014 w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mogielnicy
Uchwała Nr LI/603/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej26 czerwca 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/603/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała Nr LI/602/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok04 czerwca 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/602/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok  
  • [1]
  • [36]
  • Liczba odwiedzin: 994544

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała