Uchwały - VI kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska
data publikacji: 08-12-2010 | 14:25data ostatniej modyfikacji: 10-01-2019 | 10:55Wprowadził: Anna Wójcik
Uchwała Nr LVIII/701/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/539/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku07 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/701/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/539/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku
Uchwała Nr LVIII/700/2014 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Boguchwale07 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/700/2014 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Boguchwale
Uchwała Nr LVIII/699/2014 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Boguchwale07 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/699/2014 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Boguchwale
Uchwała Nr LVIII/698/2014 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa07 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/698/2014 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Uchwała Nr LVIII/697/2014 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 07 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/697/2014 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
Uchwała Nr LVIII/696/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii07 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/696/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Uchwała Nr LVIII/695/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców 07 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/695/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców
Uchwała Nr LVIII/694/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych07 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/694/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr LVIII/693/2014 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o pożytku publicznym i wolontariacie07 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/693/2014 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o pożytku publicznym i wolontariacie
Uchwała Nr LVIII/692/2014 w sprawie zmiany uchwały13 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/692/2014 w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr LVIII/691/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej19 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/691/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała Nr LVIII/690/2014 w sprawie zmiany budżetu13 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII/690/2014 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała Nr LVII/689/2014 w sprawie wniesienia skargi do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rzostrzygnięcie Wojewody Podkarpackiego07 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII/689/2014 w sprawie wniesienia skargi do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rzostrzygnięcie Wojewody Podkarpackiego
Uchwała Nr LVII/688/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego17 października 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII/688/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego
Uchwała Nr LVII/687/2014 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale i ndania jej statutu17 października 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII/687/2014 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale i ndania jej statutu
Uchwała Nr LVII/686/2014 w sprawie kierunków działania Burmistrza17 października 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII/686/2014 w sprawie kierunków działania Burmistrza
Uchwała Nr LVII/685/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Zgłobniu17 października 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII/685/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Zgłobniu
Uchwała Nr LVII/684/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń szkolnych17 października 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII/684/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń szkolnych
Uchwała Nr LVII/683/2014 w sprawie nabycia nieruchomości w Boguchwale17 października 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII/683/2014 w sprawie nabycia nieruchomości w Boguchwale
Uchwała Nr LVII/682/2014 w sprawie przyjęcia darowizny17 października 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII/682/2014 w sprawie przyjęcia darowizny  
  • [36]
  • Liczba odwiedzin: 1062534

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała