Uchwały Archiwalne do 2006 

polska  angielska
data publikacji: 06-02-2007 | 09:25data ostatniej modyfikacji: 28-07-2008 | 14:58
UchwałaNr XXV/303/04 w sprawie uchylenia uchwały z dnia 19.04.2001 Nr XLI/267/0129 grudnia 2004
więcej »»» na temat UchwałaNr XXV/303/04 w sprawie uchylenia uchwały z dnia 19.04.2001 Nr XLI/267/01
Uchwała Nr XXV/302/04 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli29 grudnia 2004
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV/302/04 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Uchwała Nr XXV/301/04 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w Kielanówce29 grudnia 2004
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV/301/04 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w Kielanówce
Uchwała Nr XXV/300/04 w sprawie dokonania zamiany działek20 stycznia 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV/300/04 w sprawie dokonania zamiany działek
Uchwała Nr XXV/299/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zgłobniu29 grudnia 2004
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV/299/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zgłobniu
Uchwała Nr XXIV/285/04w sprawie tworzenia mieszkaniowego zasobu gminy21 grudnia 2004
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIV/285/04w sprawie tworzenia mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała Nr XXV/298/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych29 grudnia 2004
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV/298/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych
UchwałaNr XXV/297/04 w sprawie uchwalenia statutu GOPS29 grudnia 2004
więcej »»» na temat UchwałaNr XXV/297/04 w sprawie uchwalenia statutu GOPS
Uchwała Nr XXV/294/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy za usługi zwiazane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę03 stycznia 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV/294/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy za usługi zwiazane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
Uchwała Nr XXIV/293/04 w sprawie zmian w składach osobowych Stałych Komisji Rady29 grudnia 2004
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIV/293/04 w sprawie zmian w składach osobowych Stałych Komisji Rady
Uchwała Nr XXIV/292/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości20 stycznia 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIV/292/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
UchwałaNr XXIV/291/04 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Lutoryżu21 grudnia 2004
więcej »»» na temat UchwałaNr XXIV/291/04 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Lutoryżu
Uchwała Nr XXIV/290/04 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonych w Boguchwale20 stycznia 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIV/290/04 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonych w Boguchwale
UchwałaNr XXIV/289/04 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale21 grudnia 2004
więcej »»» na temat UchwałaNr XXIV/289/04 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale
UchwałaNr XXIV/288/04 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych i zabudowanych21 grudnia 2004
więcej »»» na temat UchwałaNr XXIV/288/04 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych i zabudowanych
Uchwała Nr XXIV/287/04w sprawie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej21 grudnia 2004
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIV/287/04w sprawie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
Uchwała Nr XXIV/286/04 w sprawieobniżenia wskaźników procentowych na podstawie, których oblicza się wysokość dodatków mieszk.21 grudnia 2004
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIV/286/04 w sprawieobniżenia wskaźników procentowych na podstawie, których oblicza się wysokość dodatków mieszk.
Uchwała Nr XXIV/284/04 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej29 grudnia 2004
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIV/284/04 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej
uchwała nr XXIV/293 /04 w sprawie zmian w składach osobowych Stałych Komisji Rady20 stycznia 2005
więcej »»» na temat uchwała nr XXIV/293 /04 w sprawie zmian w składach osobowych Stałych Komisji Rady
Uchwała Nr XXIV/282/04w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego21 grudnia 2004
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIV/282/04w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  
  • [1]
  • [20]
  • Liczba odwiedzin: 1104604

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała