Uchwały Archiwalne do 2006 

polska  angielska
data publikacji: 06-02-2007 | 09:25data ostatniej modyfikacji: 28-07-2008 | 14:58
Uchwała Nr XLIII/564/06 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIII/564/06 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Uchwała Nr XLIII/563/06 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Niechobrzu i Racławówce08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIII/563/06 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Niechobrzu i Racławówce
Uchwała Nr XLIII/562/06 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Kielanówce08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIII/562/06 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Kielanówce
Uchwała Nr XLIII/561/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wyk, budżetu05 lutego 2007
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIII/561/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wyk, budżetu
Uchwała NrXLII/558/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Zgłobniu08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała NrXLII/558/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Zgłobniu
Uchwała Nr XLII/557/06 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLII/557/06 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale
Uchwała Nr XLII/556/06 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej wspieranie nowych inwestycji07 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLII/556/06 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej wspieranie nowych inwestycji
Uchwała Nr XLII/555/06 w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco dotacji na zadanie termomodernizacja obiektów oswiatowych08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLII/555/06 w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco dotacji na zadanie termomodernizacja obiektów oswiatowych
Uchwała Nr XLII/554/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację obiektów oświatowych08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLII/554/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację obiektów oświatowych
Uchwała Nr XLII/553/06 w sprawie podwyższenia kapitału GO-KOM05 lutego 2007
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLII/553/06 w sprawie podwyższenia kapitału GO-KOM
Uchwała Nr XLII/522/06 w sprawie zawarcia umowy na finansowanie projektu08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLII/522/06 w sprawie zawarcia umowy na finansowanie projektu
Uchwała Nr XLII/551/06 w sprawie zmian w budżecie05 lutego 2007
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLII/551/06 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XLII/550/06 w sprawie nadania imienia gimnazjum w Racławówce08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLII/550/06 w sprawie nadania imienia gimnazjum w Racławówce
Uchwała Nr XLII/549/06 w sprawie sprostowania uchwały Nr XXXVI/467/06 z dnia 16.02.2006 r.08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLII/549/06 w sprawie sprostowania uchwały Nr XXXVI/467/06 z dnia 16.02.2006 r.
Uchwała Nr XLI/548/06 w sprawie wprowdzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/548/06 w sprawie wprowdzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Uchwała Nr XLI/547/06 w sprawie nabycia działek położonych w Niechobrzu stanowiących własność osób fizycznych21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/547/06 w sprawie nabycia działek położonych w Niechobrzu stanowiących własność osób fizycznych
Uchwała Nr XLI/546/06 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy dot. przeznaczenia so sprzedaży w drodze przetargu działki08 listopada 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/546/06 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy dot. przeznaczenia so sprzedaży w drodze przetargu działki
Uchwała Nr XLI/545/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Boguchwale21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/545/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Boguchwale
Uchwała Nr XLI/544/06 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomosci położonej w Zgłobniu21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/544/06 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomosci położonej w Zgłobniu
Uchwała Nr XLI/543/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Zgłobniu stanowiącej własność gminy21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/543/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Zgłobniu stanowiącej własność gminy  
  • [20]
  • Liczba odwiedzin: 1062534

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała