Uchwały - V kadencja Rady Gminy 

polska  angielska
data publikacji: 18-04-2007 | 09:53data ostatniej modyfikacji: 15-07-2022 | 08:31Wprowadził: Anna Wójcik
Uchwała Nr LII/565/2010 w sprawie wyboru Rady Kultury przy Lokalnym Ośrodku Kultury ,, Razem'' z siedzibą w Niechobrzu12 maja 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII/565/2010 w sprawie wyboru Rady Kultury przy Lokalnym Ośrodku Kultury ,, Razem'' z siedzibą w Niechobrzu
Uchwała Nr LII/564/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Trygon - rozwój i innowacja''12 maja 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII/564/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Trygon - rozwój i innowacja''
Uchwała Nr LII/563/2010 w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków realizowanych w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania''12 maja 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII/563/2010 w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków realizowanych w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania''
Uchwała Nr LII/562/10 w sprawie apelu do Rady Miasta Rzeszowa o zaprzestanie aneksji sołectwa Kielanówka i Racławówka w granice administracyjne miasta rzeszowa12 maja 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII/562/10 w sprawie apelu do Rady Miasta Rzeszowa o zaprzestanie aneksji sołectwa Kielanówka i Racławówka w granice administracyjne miasta rzeszowa
Uchwała Nr LI/561/10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Miasta Rzeszowa15 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/561/10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Miasta Rzeszowa
Uchwała Nr LI/560/10 w sprawie odrzucenia skargi15 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/560/10 w sprawie odrzucenia skargi
Uchwała Nr LI/559/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Mogielnicy11 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/559/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Mogielnicy
Uchwała Nr LI/558/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Nosówce11 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/558/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Nosówce
Uchwała Nr LI/557/10 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kielanówce11 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/557/10 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kielanówce
Uchwała Nr LI/556/10 w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysa sołectwa Racławówka11 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/556/10 w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysa sołectwa Racławówka
Uchwała Nr LI/555/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych09 kwietnia 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/555/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
Uchwała Nr LI/554/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami29 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/554/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Uchwała Nr LI/553/10 w sprawie założenia Liceum Ogólnoształcącego w Boguchwale oraz nadanie pierwszego statutu11 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/553/10 w sprawie założenia Liceum Ogólnoształcącego w Boguchwale oraz nadanie pierwszego statutu
Uchwała Nr LI/552/10 w sprawie zmiany zakresów wykonania zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego11 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/552/10 w sprawie zmiany zakresów wykonania zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Uchwała Nr LI/551/10 w sprawie zmian w budżecie11 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/551/10 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr L/550/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/199/09 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/550/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/199/09 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
Uchwała Nr L/549/10 w sprawie nieodpłatnego przejecia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Racławówce10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/549/10 w sprawie nieodpłatnego przejecia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Racławówce
Uchwała Nr L/548/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/548/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
Uchwała Nr L/547/10 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy09 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/547/10 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Uchwała Nr L/546/10 w sprawie zasad i trybu stosowania logo gminy10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/546/10 w sprawie zasad i trybu stosowania logo gminy  
  • [1]
  • [36]
  • Liczba odwiedzin: 1007298

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała