Uchwały - V kadencja Rady Gminy 

polska  angielska
data publikacji: 18-04-2007 | 09:53data ostatniej modyfikacji: 15-07-2022 | 08:31Wprowadził: Anna Wójcik
Uchwała Nr LXIII/685/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia.12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/685/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia.
Uchwała Nr LXIII/684/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz ustalania szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscypinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/684/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz ustalania szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscypinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Uchwała Nr LXIII/683/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/683/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Uchwała Nr LXIII/682/10 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/682/10 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Uchwała Nr LXIII/681/10 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Niechobrz''12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/681/10 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Niechobrz''
Uchwała Nr LXIII/680/10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin ,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa''12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/680/10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin ,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa''
Uchwała nr LXIII/679/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego TBS12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała nr LXIII/679/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego TBS
Uchwała Nr LXIII/678/10 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/678/10 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr LXIII/677/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek 12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/677/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek
Uchwała Nr LXIII/676/10 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Boguchwale12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/676/10 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Boguchwale
Uchwała Nr LXIII/675/10 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/675/10 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale
Uchwała Nr LXIII/674/10 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/674/10 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości
Uchwała Nr LXIII/673/10 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/673/10 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Uchwała Nr LXIII/671/10 w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wzorów formularzyinformacji oraz deklaracji do celów podatkowych12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/671/10 w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wzorów formularzyinformacji oraz deklaracji do celów podatkowych
Uchwała Nr LXIII/672/10 w sprawie uchwalenia planu modernizacji i remontów urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ZGK i UW GO-KOM w Boguchwale12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/672/10 w sprawie uchwalenia planu modernizacji i remontów urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ZGK i UW GO-KOM w Boguchwale
Uchwała Nr LXIII/670/10 w sprawie zmiany w załaczniku do uchwały dot. przekazania w administrowanie MZN działek gruntu12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/670/10 w sprawie zmiany w załaczniku do uchwały dot. przekazania w administrowanie MZN działek gruntu
Uchwała Nr LXIII/669/10 w sprawie zmiany uchwały12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/669/10 w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr LXIII/668/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/668/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
Uchwała Nr LXIII/667/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Boguchwała na 2010 rok12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXIII/667/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Boguchwała na 2010 rok
Uchwała Nr LXII/666/10 w sprawie groamdzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe12 listopada 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXII/666/10 w sprawie groamdzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe  
  • [36]
  • Liczba odwiedzin: 1096468

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała