Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39data ostatniej modyfikacji: 18-12-2018 | 08:49Wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr LI.675.2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Boguchwała do Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.675.2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Boguchwała do Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
Uchwała Nr LI.674.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.674.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr LI.673.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.673.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
Uchwała Nr LI.672.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1220/1 położoną w Lutoryżu26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.672.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1220/1 położoną w Lutoryżu
Uchwała Nr LI.671.2018 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 845/7, 841/2 za działkę nr 798/3 położonych w Niechobrzu 26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.671.2018 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 845/7, 841/2 za działkę nr 798/3 położonych w Niechobrzu
Uchwała Nr LI.670.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomość oznaczoną jako działka nr 995/2 położoną w Racławówce26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.670.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomość oznaczoną jako działka nr 995/2 położoną w Racławówce
Uchwała Nr LI.669.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonych jako działki nr 119/4, nr 119/6 położonych w Nosówce26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.669.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonych jako działki nr 119/4, nr 119/6 położonych w Nosówce
Uchwała Nr LI.668.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1394/2 położonej w Zgłobniu26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.668.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1394/2 położonej w Zgłobniu
Uchwała Nr LI.667.2018 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.667.2018 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Uchwała Nr LI.666.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.666.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr LI.665.2018 w sprawie podziału gminy Boguchwała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.665.2018 w sprawie podziału gminy Boguchwała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr LI.664.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.664.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
Uchwała Nr LI.663.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 21 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.663.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała Nr LI.662.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018r.21 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.662.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
Uchwała Nr L.661.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Centrum02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.661.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Centrum
Uchwała Nr L.660.2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczaniem wody02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.660.2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczaniem wody
Uchwała Nr L.659.2018 w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.659.2018 w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
Uchwała Nr L.658.2018 w sprawie zmiany uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.658.2018 w sprawie zmiany uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
Uchwała Nr L.657.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.657.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr L.656.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.656.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale  
  • [1]
  • [40]
  • Liczba odwiedzin: 976887

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała