Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39data ostatniej modyfikacji: 18-12-2018 | 08:49Wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr LVI.757.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.757.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr LVI.756.2018 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.756.2018 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok
Uchwała Nr LVI.755.2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminnę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.755.2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminnę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
Uchwała Nr LVI.754.2018 w sprawie sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoś 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.754.2018 w sprawie sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoś
Uchwała Nr LVI.753.2018 w sprawie uchwalenia planu modernizacji urządzeń wodociągowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2018-2019 na terenie Gminy Boguchwała30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.753.2018 w sprawie uchwalenia planu modernizacji urządzeń wodociągowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2018-2019 na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr LVI.752.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Zgłobniu oraz ustanowienie służebności 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.752.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Zgłobniu oraz ustanowienie służebności
Uchwała Nr LVI.751.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 704/4 położonej w Lutoryżu30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.751.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 704/4 położonej w Lutoryżu
Uchwała Nr LVI.750.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała działek położonych w Woli Zgłobieńskiej 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.750.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała działek położonych w Woli Zgłobieńskiej
Uchwała Nr LVI.749.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwał działka nr 668/5 i 668/7 w Kielanówce30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.749.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwał działka nr 668/5 i 668/7 w Kielanówce
Uchwała Nr LVI.748.2018 w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.748.2018 w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale
Uchwała Nr LVI.747.2018 w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwa Centru29 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.747.2018 w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwa Centru
Uchwała Nr LVI.746.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała- etap II29 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.746.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała- etap II
Uchwała Nr LVI.745.2018 w sparwie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwałaa29 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.745.2018 w sparwie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwałaa
Uchwała Nr LVI.744.2018 w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco środków jako zabezpieczenia wykonania zapisów umowy o przyznaniu pomocy finansowej na realizacje operacji pt."Przebudowa drogi gminnej Nr 108161R w miejscowości Racławówka"29 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.744.2018 w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco środków jako zabezpieczenia wykonania zapisów umowy o przyznaniu pomocy finansowej na realizacje operacji pt."Przebudowa drogi gminnej Nr 108161R w miejscowości Racławówka"
Uchwała Nr LVI.743.2018 w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco środków jako zabezpieczenia wykonania zapisów umowy o przyznaniu pomocy finansowej na realizacje operacji pt."Przebudowa drogi gminnej Nr 108185R w miejscowości Niechobrz"29 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.743.2018 w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco środków jako zabezpieczenia wykonania zapisów umowy o przyznaniu pomocy finansowej na realizacje operacji pt."Przebudowa drogi gminnej Nr 108185R w miejscowości Niechobrz"
Uchwała Nr LVI.742.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała29 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.742.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr LVI.741.2018 w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.741.2018 w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok
Uchwała Nr LV.740.2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza02 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LV.740.2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Uchwała Nr LV.739.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały02 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LV.739.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały
Uchwała Nr LV.738.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 02 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LV.738.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego  
  • [1]
  • [40]
  • Liczba odwiedzin: 976887

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała