Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39data ostatniej modyfikacji: 18-12-2018 | 08:49Wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr XLVIII.615.2017 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Lutoryżu07 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.615.2017 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Lutoryżu
Uchwała Nr XLVIII.614.2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi07 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.614.2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XLVIII.613 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.613 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XLVIII.612.2017 w sprawie zmiany "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2014-2017"21 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.612.2017 w sprawie zmiany "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2014-2017"
Uchwała Nr XLVIII.611 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczeniem wody06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.611 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczeniem wody
Uchwała Nr XLVIII.610 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.610 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XLVIII.609.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.609.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
Uchwała Nr XLVIII.608.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.608.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
Uchwała Nr XLVIII.607.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.607.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XLVIII.606.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.606.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Uchwała Nr XLVIII.605.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała20 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.605.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XLVIII.604.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Boguchwała na 2017r.20 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.604.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Boguchwała na 2017r.
Uchwała Nr XLVIII.603.2017 w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.603.2017 w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XLVIII.602.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.602.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Uchwała Nr XLVIII.601.2017 w sprawie rozpatrzenia i przekazania skargi06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.601.2017 w sprawie rozpatrzenia i przekazania skargi
Uchwała Nr XLVII.600.2017 w sprawie udzielenia pożyczki Towarzystwu Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Boguchwale10 listopada 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII.600.2017 w sprawie udzielenia pożyczki Towarzystwu Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Boguchwale
Uchwała Nr XLVII.599.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1396 położonej w Zgłobniu10 listopada 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII.599.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1396 położonej w Zgłobniu
Uchwała Nr XLVII.598.2017 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonej w Lutoryżu10 listopada 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII.598.2017 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonej w Lutoryżu
Uchwała Nr XLVII.597.2017 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonej w Zgłobniu10 listopada 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII.597.2017 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonej w Zgłobniu
Uchwała Nr XLVII.596.2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Unikatowe parki historyczne-skarby pogranicza polsko-słowackiego"10 listopada 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII.596.2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Unikatowe parki historyczne-skarby pogranicza polsko-słowackiego"  
  • [1]
  • [40]
  • Liczba odwiedzin: 985135

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała