BIP

Projekty uchwał 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 04-03-2009 | 14:58
data ostatniej modyfikacji: 15-02-2019 | 07:30
Projekt uchwały na V sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok.
14 lutego 2019

Projekt uchwały na V sesję Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
14 lutego 2019

Projekt uchwały na V sesję Rady Miejskiej w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Miasto Rzeszów, zadania publicznego obejmującego budowę drogi gminnej.
14 lutego 2019

Projekt uchwały na V sesję Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Boguchwale.
14 lutego 2019

Projekt uchwały na V sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych
14 lutego 2019

Projekt uchwały na V sesję Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguchwale
14 lutego 2019

Projekt uchwały na V sesję Rady Miejskiej w sprawie nabycia lokali mieszkalnych w Boguchwale.
14 lutego 2019

Projekt uchwały na V sesję Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Boguchwała do kategorii dróg gminnych
14 lutego 2019

Projekt uchwały na V sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
14 lutego 2019

Projekt uchwały na V sesję Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
14 lutego 2019

Liczba odwiedzin: 703485

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo