ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 30-04-2007 | 11:01data ostatniej modyfikacji: 27-07-2020 | 14:00
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu Zadanie 2: Budowa chodników w Racławówce i Nosówce w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” 15 marca 2018
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy 09 marca 2018
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Kielanówka, Racławówka, Nosówka, Wola Zgłobieńska, Zgłobień w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała”. 09 marca 2018
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Mogielnica, Lutoryż, Boguchwała, Niechobrz, Zarzecze w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała” 01 marca 2018
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzetu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadani9a pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF. 16 lutego 2018
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19 05 lutego 2018
 • Ogłoszenie o zamówieniu:Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – dostawa wyposażenia 24 stycznia 2018
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS - dostawa wyposażenia 19 stycznia 2018
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce 16 stycznia 2018
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu 12 stycznia 2018
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaWykonanie robót podobnych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu – Gościeniec etap III 12 stycznia 2018
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Przebudowa ulicy Kolejowej w Boguchwale Zadanie 2: Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Kolejowej w Boguchwale w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” 04 stycznia 2018
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy 04 stycznia 2018
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycja pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS 27 grudnia 2017
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale - LICYTACJA ELEKTRONICZNA 21 grudnia 2017
 • Dostawa sprzetu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF 20 grudnia 2017
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielolokalowym znajdujących się na terenie gminy Boguchwała w pierwszym półroczu 2018 roku 29 listopada 2017
 • ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa monitoringu gminnego na terenie miasta Boguchwała 27 listopada 2017
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20 listopada 2017
 • ogłoszenie o zamówieniu: Przyłączenie do sieci internetowej oraz dostawa łaczy internetowych dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Boguchwała w ramach utrzymania trwałości projektu Wyrównywanie szans mieszkańców gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 14 listopada 2017
 • «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała