BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska a
data publikacji: 30-04-2007 | 11:01
data ostatniej modyfikacji: 12-11-2019 | 14:47
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Srodowiskowego Domu Samopomocy - dostawa wyposażenia
31 października 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzetu komputerowego oraz oprogramowania wraz z konfiguracją dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale
27 października 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu:Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała: Zadanie 1: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od dz. 2213/1 do 2213/3 w Boguchwale Zadanie 2: Oświetlenie drogi lokalnej na dz. 1088 w Boguchwale Zadanie 3: Oświetlenie drogi nr 1128 oraz 1152 w Nosówce Zadanie 4: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy
19 października 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19 października 2017
więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17 października 2017
więcej »»»
ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa monitoringu gminnego na terenie miasta Boguchwała
13 października 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Boguchwale
21 września 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: „Utworzenie żłobka w byłym budynku szkoły w Racławówce”
12 września 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2018-2019 polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów gminy Boguchwała
07 września 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Nosówce"
22 sierpnia 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Utworzenie żłobka w byłym budynku szkoły w Racławówce
08 sierpnia 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2017 i 2018 roku
03 sierpnia 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2017 roku
26 lipca 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Utworzenie żłobka w byłym budynku szkoły w Racławówce
24 lipca 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej Zadanie 2: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Boguchwale
06 lipca 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły Podstawowej w Lutoryżu
30 czerwca 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2017 roku
29 czerwca 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu:Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: \"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS
22 czerwca 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Nosówce - Krzywdy
21 czerwca 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS"
13 czerwca 2017
wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 773627

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo