BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska a
data publikacji: 30-04-2007 | 11:01
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 10:37
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale LICYTACJA ELEKTRONICZNA
16 maja 2018
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała: Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Lutoryżu – etap II, dz. 1669 Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi nr 1128 na stadion oraz 1152 do granicy w miejscowości Nosówka – II etap Zadanie 3: Budowa oświetlenia wiaduktu w miejscowości Lutoryż – gmina Boguchwała Zadanie 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108189R w miejscowości Mogielnica Zadanie 5: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wo
11 maja 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży drogowej nad zadaniami: Zadanie 1: „ Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu” Zadanie 2: „Budowa chodników w Racławówce i Nosówce” w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
02 maja 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej 108183R w km 3+020-3+690 w miejscowości Wola Zgłobieńska
02 maja 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg, Zadanie 2: Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie terenu w ramach projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów”
27 kwietnia 2018
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała: Zadanie 1: Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kalinowej w Boguchwale, Zadanie 2: Budowa oświetlenia przy ulicy Straszewskiego w Boguchwale, Zadanie 3: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej od dz. 1612/4 do 2049 w Boguchwale, Zadanie 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu
26 kwietnia 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa remizy OSP w Nosówce
20 kwietnia 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale
17 kwietnia 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale - LICYTACJA ELEKTRONICZNA
04 kwietnia 2018
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem "Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19"
03 kwietnia 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: "Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce"
26 marca 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej nad zadaniem: Rozbudowa budynku dworca PKS w Boguchwale z przyległym otoczeniem w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
26 marca 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zmianie umowy: Etap 1 pn: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu” Etap 2 pn: „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu”
21 marca 2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej nad zadaniami: Zadanie 1: Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale, Zadanie 2: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Kolejowej w Boguchwale w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
20 marca 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu Zadanie 2: Budowa chodników w Racławówce i Nosówce w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
15 marca 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy
09 marca 2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Kielanówka, Racławówka, Nosówka, Wola Zgłobieńska, Zgłobień w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała”.
09 marca 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Mogielnica, Lutoryż, Boguchwała, Niechobrz, Zarzecze w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała”
01 marca 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzetu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadani9a pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF.
16 lutego 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19
05 lutego 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 765188

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo