BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska a
data publikacji: 30-04-2007 | 11:01
data ostatniej modyfikacji: 16-12-2019 | 10:52
Wyposażenie szkolnych pracowni (21 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała
19 lipca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
PRZEBUDOWA BOISKA PRZYSZKOLNEGO W NOSÓWCE
16 lipca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego trans-portu publicznego na terenie ROF
09 lipca 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Racławówce, dz. 1262/1
01 lipca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce” Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych- budowa placu zabaw w Nosówce”
28 czerwca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2020-2021, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Boguchwała
20 czerwca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała"
30 maja 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.
17 maja 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Szkolenia dla nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała"
30 kwietnia 2019
korespondencja |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Rewaloryzacja parku podworskiego w Zgłobniu w ramach projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
12 kwietnia 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku
03 kwietnia 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2019 roku
28 marca 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Zakup sprzetu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale - licytacja elektroniczna
28 marca 2019
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
08 marca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa infrastruktury technicznej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w gminie Boguchwała dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej (MŚP) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”
06 marca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej zakres 3
26 lutego 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Przebudowa drogi 108161R w Racławówce, Zadanie 2: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu, Zadanie 3: Przebudowa drogi 151318R w Woli Zgłobieńskiej w ramach PROW na lata 2014-2020
18 lutego 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu:Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
13 lutego 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi na Osiedlu Koreja w Boguchwale w km od 0+006,7 do 0+769,05
25 stycznia 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale w ramach zadania: „Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale”
23 stycznia 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 783816

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo