BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska a
data publikacji: 30-04-2007 | 11:01
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 10:37
Ogłoszenie o zamówieniu: Rewaloryzacja parku podworskiego w Zgłobniu w ramach projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
12 kwietnia 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku
03 kwietnia 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2019 roku
28 marca 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Zakup sprzetu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale - licytacja elektroniczna
28 marca 2019
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
08 marca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa infrastruktury technicznej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w gminie Boguchwała dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej (MŚP) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”
06 marca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej zakres 3
26 lutego 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Przebudowa drogi 108161R w Racławówce, Zadanie 2: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu, Zadanie 3: Przebudowa drogi 151318R w Woli Zgłobieńskiej w ramach PROW na lata 2014-2020
18 lutego 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu:Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
13 lutego 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi na Osiedlu Koreja w Boguchwale w km od 0+006,7 do 0+769,05
25 stycznia 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale w ramach zadania: „Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale”
23 stycznia 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Boguchwała w 2019 roku
29 listopada 2018
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycją Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj w Boguchwale - zadanie 1".
27 listopada 2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Boguchwała wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
22 listopada 2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługi pocztowe
21 listopada 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej
16 listopada 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem obejmującym przebudowę budynku PKP oraz przebudowę placu przydworcowego w Boguchwale w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
29 października 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu:Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15c, Etap II w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
10 października 2018
korespondencja |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków w miejscowości Niechobrz i Racławówka”
04 października 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej, Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Lutoryżu
24 września 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 765432

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo