BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska a
data publikacji: 30-04-2007 | 11:01
data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 | 11:32
Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale
27 listopada 2019
Informacja o otwarciu ofert |więcej »»»
Usługi pocztowe dla Gminy Boguchwała – 2020 rok
15 listopada 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |więcej »»»
Zadanie 1: Remont drogi nr 108182R w Woli Zgłobieńskiej; Zadanie 2: Remont drogi nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej
14 listopada 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz – dz. 2094/1; Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Lutoryż , dz.1659, – etap od słupa nr 1 do nr 3; Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce działka 389
12 listopada 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa budynku OSP w Zarzeczu – poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała
08 listopada 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |więcej »»»
Zadanie 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale; Zadanie 2: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na te-renie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika w Boguchwale
31 października 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa pompowni wody II strefy zasilania w Boguchwale
28 października 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielolokalowym znajdujących się na terenie gminy Boguchwała, w 2020 roku
28 października 2019
Informacja o otwarciu ofert |więcej »»»
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała. Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Nosówce, działka 101
18 października 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
„Wyposażenie szkolnych pracowni (2 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”
03 października 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389
03 października 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"
13 września 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389
09 września 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Wyposażenie szkolnych pracowni (9 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała"
03 września 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Nosówka, dz. o nr ewid. 101/1, 122/1, 121/1, 120/1, 119/4, 118/1, 117/1, 116/1, 136/2, 136/1, 135/1, 134/1; Nosówka, dz. o nr ewid. 1392
02 września 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA z funkcją ograniczania stref skażeń. Samochód dla OSP w Niechobrzu
27 sierpnia 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
BUDOWA OŚWIETLENIA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA, DZ. 1804
08 sierpnia 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”
02 sierpnia 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa oświetlenia Drogi Krajowej nr 9 na działkach o nr 1697/1 w miejscowości Lutoryż oraz nr 1618/4, 2017, 1624/30 w miejscowości Boguchwała
31 lipca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych, z następującym podziałem na zadania częściowe: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”; Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce”
29 lipca 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 780902

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo