ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 30-05-2019 | 10:36data ostatniej modyfikacji: 30-05-2019 | 10:36Wytworzył: Michał Pękala
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała"
30 maja 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisie  art. 138o ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (poniżej 750 000 euro)

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Boguchwała

ul. Suszyckich 33,

36-040 Boguchwała

NIP: 5170036465

REGON: 690582000

www.boguchwala.pl

 

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie gminy Boguchwała tj. Szkoła Podstawowa w Zgłobniu, Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nosówce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła IIw Mogielnicy, Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale, Szkoła Podstawowa im. księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigii w Niechobrzu,  Zespół Szkół w Kielanówce, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce, Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale w ramach projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Numer projektu: RPPK.09.02.00-18-0085/17.

 

Kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

 

Szkolenia będą dotyczyły następującej tematyki: - „Szkolenie dla nauczycieli z zakresu TIK”

 

W ramach zadania zostaną zorganizowane i przeprowadzone następujące szkolenia:

  1. „Przygotowanie i realizacja zajęć z wykorzystaniem technik komputerowych i informacyjnych”
  2.  „Warsztaty pomagające usprawnić pracę z tablicą interaktywną”
  3. „Projektowanie stron www dla uczniów”
  4. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera”
  5. „Praca z uczniem z wykorzystaniem drukarek 3D”
  6. „Szkolenia warsztatowe z zakresu umiejętności korzystania z programów i aplikacji wspomagających nauczanie
  7. „Warsztaty programowania robotów”

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu określonego powyżej zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią niniejszego ogłoszenia,

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 872765

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała