ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
06 października 2017, 13:38

 

Boguchwała, dnia  06-10-2017  roku

WO-ZP.271.25.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Boguchwale”

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 202.000,00 zł brutto.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

 

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości – 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 20 %

       1

Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych ROKAN Dawid Rość Sp. J.

ul. Kwiatkowskiego 6

35-311 Rzeszów

371 772,28 zł brutto

 

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

 

 

 

4 budowy

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 5 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 13.12.2017 r.
  3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 29.12.2017r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy

     2

PPU KOMA Marcin Zimny

ul. Wolańska 1

38-120 Czudec

221 000,00 zł brutto

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

 

 

 

       4 budowy

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 5 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 13.12.2017 r.
  3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 29.12.2017r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy

 

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała