ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
17 października 2017, 12:49

Boguchwała, dnia  17-10-2017 roku

WO-ZP.271.23.2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2018-2019 polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów gminy Boguchwała”

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 943 111,58 zł brutto.

 

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności

 

Cena – 100%

1

PGE Obrót Spółka Akcyjna

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

3 247 904,16 zł brutto

  1. Termin wykonania zamówienia:
  1. Termin rozpoczęcia – 01.01.2018 r.
  2. Termin zakończenia – 31.12.2019 r.
  1. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik  nr 6 do SIWZ
Liczba odwiedzin: 852119

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała