ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
30 sierpnia 2017, 11:46

 

Boguchwała, dnia  30-08-2017  roku

WO-ZP.271.22.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Nosówce”.  

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 70 000,00 zł brutto.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności
  3. Okres gwarancji

Cena – 60%

Doświadczenie projektanta branży architektonicznej  – 40 %

1

 

Biuro Usług Projektowych i Wyceny Nieruchomości

Kazimierz Drewniak

Ul. Reymonta 8

36-200 Brzozów

63 960,00 zł brutto

 

 

 

Cztery lub więcej dokumentacji projektowych dotyczących rozbudowy lub przebudowy obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej min. 500 m2

  1. Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia: 31.01.2018 r

  1. Zgodnie ze wzorem umowy
  2. Zgodnie ze wzorem umowy

2

 

Usługi Budowlane Marta Malik

ul. Akacjowa 47

38-420 Korczyna

 

 

 

49 200,00 zł brutto

 

 

 

Cztery lub więcej dokumentacji projektowych dotyczących rozbudowy lub przebudowy obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej min. 500 m2

  1. Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia: 31.01.2018 r

  1. Zgodnie ze wzorem umowy
  2. Zgodnie ze wzorem umowy

 

Liczba odwiedzin: 852119

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała