ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia treści SIWZ
31 lipca 2017, 13:52

 

WO-ZP.271.18.2017                                                                 Boguchwała, dnia 31-07-2017 r.

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utworzenie żłobka w byłym budynku szkoły w Racławówce” w następującym zakresie:  

 

 

Pytanie 1:

Czy w pomieszczeniu 1.9 zastosowano ogrzewanie podłogowe? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, który nie obejmuje wykonania tych robót.

 

Odpowiedź:

W pomieszczeniu 1.9 zastosowano ogrzewanie podłogowe. W przedmiarze robót branży c.o. prawidłowo ujęto łączną powierzchnię ogrzewania podłogowego dla pomieszczenia 1.7 i 1.9 o łącznej ilości 16,00 m2. Należy wycenić ogrzewanie podłogowe z układem wężownicy ślimakowym, rurociągi o śr. 16 mm oraz rozstawie rur od 100 do 300 mm, w dwóch pomieszczeniach, zgodnie z przedmiarem robót.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852119

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała