ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
14 lipca 2017, 12:00

 

WO-ZP.271.17.2017                                                                 Boguchwała, dnia 14-07-2017 r.

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA  I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Zadanie 1: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej”

„Zadanie 2: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Boguchwale” w następującym zakresie:  

 

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie trawy syntetycznej o równoważnych parametrach, z wyższym DTEX 6600 i ilości pęczków 38.500/m2, pozostałe parametry według specyfikacji, tj:

  • Wysokość nawierzchni: 20-25mm
  • Rodzaj włókna: 100% polipropylen, 100% fibrylowane
  • Grubość włókna: 65-80 um
  • Przędza odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego
  • Gwarancja producenta: 60 miesięcy

 

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów trawy syntetycznej z wyższym DTEX 6600 i ilości pęczków 38.500/m2.

 

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o anulowanie zapisu, który widnieje w przedmiarze – certyfikat ITH. Nie istnieje taki certyfikat.

 

Odpowiedź 2:

Zamawiający oświadcza, że w przedmiarach widnieje omyłka pisarska. Zamiast ITH powinien być certyfikat ITF.  Jednak z uwagi na fakt stosowania go na kortach tenisowych            o nawierzchni ze sztucznej trawy Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania Certyfikatu ITF. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6.1 oraz 6.2 do SIWZ, tj. Przedmiarów robót poprzez usunięcie wymogu posiadania ww. certyfikatu.

 

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który wykaże wykonanie 1 roboty, której przedmiotem było wykonanie boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy                      o powierzchni 8214 m2 ?

 

 

 

 

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuści Wykonawcę, który wykonał boiska o łącznej powierzchni 8214 m2             w ramach 1 roboty.

 

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ET gr. 35 mm (warstwa elastyczna stabilizacyjna wykonywana bezpośrednio na placu budowy) zamiast shock - pad gr. 35 mm?

 

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany warstwy shock – pad na ET.

 

Pytanie 5:

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotem zamówienia ze sztucznej trawy jest boisko do piłki nożnej prosimy o odstąpienie od wymogu Certyfikatu ITF.

Nadmieniamy, że certyfikat ITF przyznawany jest nawierzchniom zainstalowanym na dużych obiektach tenisowych podczas imprez międzynarodowych. Nie dotyczy on zaś boisk wielofunkcyjnych i piłkarskich. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie wymogu Certyfikatu ITF dla sztucznej trawy.

 

Odpowiedź 5:

Odpowiedź jak w punkcie 2.

 

 

Załączniki:
3146_zalacznik_nr_6_zmodyfikowane_przedmiary_robot.zip -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała