ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
21 lipca 2017, 10:31

 

Boguchwała, dnia  21-07-2017  roku

WO-ZP.271.17.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: „Zadanie 1: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej”

„Zadanie 2: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Boguchwale”

 

 

Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynoszą:

Zadanie 1: 145 853,40 zł brutto

Zadanie 2: 202 850,23 zł brutto

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności
  3. Gwarancja

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 30 %

Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 10 %

       1

 P. H. U. Grumix Karolina Przepióra-Gruda

Budzisław 35

26-234 Słupia

Zadanie 1:

162 045,12 zł brutto

 

Zadanie 2:

249 418,19 zł brutto

 

 

 

Zadanie 1:

7 lat

 

 

 

Zadanie 2:

7 lat

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1:

18.09.2017

 

 

 

Zadanie 2:

18.09.2017 r.

 

  1. Terminy wykonania:

Termin rozpoczęcia –z dniem zawarcia umowy

Termin zakończenia – zgodnie z kryterium oceny ofert

  1. Zgodnie z wzorem umowy
  2. Zgodnie z kryterium oceny ofert.

     2

 

PROFI-SPORT Budownictwo Spółka z o.o.

ul. Ofiar Katynia 1 lok. 25

35-209 Rzeszów

 

 

Zadanie 1:

153 331,80 zł brutto

 

Zadanie 2:

209 997,95 zł brutto

 

 

 

Zadanie 1:

7 lat

 

 

 

Zadanie 2:

7 lat

 

 

 

 

Zadanie 1:

18.09.2017

 

 

 

Zadanie 2:

18.09.2017 r.

 

  1. Terminy wykonania:

Termin rozpoczęcia –z dniem zawarcia umowy

Termin zakończenia – zgodnie z kryterium oceny ofert

  1. Zgodnie z wzorem umowy
  2. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała