ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Modyfikacja treści SIWZ cz. II
13 kwietnia 2017, 11:00

2017                                                                           Boguchwała, dnia 13-04-2017 r.

 

 

 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „Przebudowa drogi gminnej nr 151712R w Boguchwale”.

 

Modyfikacja obejmuje pozycje 4.1.3, 4.1.4, 4.2.3, 4.2.4 oraz 5.2.1 z Załącznika Nr 7 do SIWZ Przedmiar robót oraz analogicznie pozycje 4.1.3, 4.1.4, 4.2.3, 4.2.4 oraz 5.2.1 z Załącznika Nr 6 do SIWZ Formularza ofertowego, a także wcześniejsze pozycje z modyfikacji z dnia 11-04-2017 r. tj. 4.3.4, 4.3.5 oraz 4.3.6 z obu załączników.

 

Zmiany dotyczą rodzaju kruszywa do wykonania wyżej wymienionych pozycji.

 

Zmodyfikowany przedmiar robót oraz formularz wyliczenia ceny stanowią załączniki do niniejszego pisma. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ pojawia się przedmiar robót lub formularz wyliczenia ceny, Zamawiający ma na myśli drugą modyfikację przedmiaru i formularza wyliczenia ceny.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

Załączniki:
3068_modyfikacja_2_przedmiar_robot.pdf -
3068_modyfikacja_2_formularz_wyliczenia_ceny.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 819082

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała