ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Modyfikacja treści SIWZ
11 kwietnia 2017, 13:29

 

 

WO-ZP.271.5.2017                                                                           Boguchwała, dnia 11-04-2017 r.

 

 

 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „Przebudowa drogi gminnej nr 151712R w Boguchwale” w następującym zakresie:  

  1. W Załączniku Nr 7 do SIWZ Przedmiary robót zmianie ulegają pozycje  4.3.4, 4.3.5 oraz 4.3.6.
  2. Analogicznie w Załączniku nr 6 do SIWZ Formularzu wyliczenia ceny zmianie ulegają pozycje poz. 4.3.4, 4.3.5 oraz 4.3.6.

 

 

 

Zmodyfikowany przedmiar robót oraz formularz wyliczenia ceny stanowią załączniki do niniejszego pisma. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ pojawia się przedmiar robót lub formularz wyliczenia ceny, Zamawiający ma na myśli modyfikację przedmiaru i formularza wyliczenia ceny.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

Załączniki:
3067_zalacznik_nr_6_formularz_wyliczenia_ceny_zmodyfikowany.pdf -
3067_zalacznik_nr_7_do_siwz_przedmiar_robot_zmodyfikowany.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała