ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
23 grudnia 2022, 11:59

                                                                                                                                 Boguchwała, dnia 23 grudnia 2022 roku

 

                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:                      Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała

Znak Sprawy:            RIZ.271.35.2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) udostępnia informację
z otwarcia ofert.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 23 grudnia 2022 r., o godz. 11:00, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

Długość okresu gwarancji

1.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Suszyckich 9

36-040 Boguchwała

5 510 200,00 zł brutto

5 lat

2.

IBG Instalbud Sp. z o.o.

ul. T. Boya-Żeleńskiego 6a

35-105 Rzeszów

8 536 200,00 zł brutto

5 lat

3.

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59A

35-082 Rzeszów

10 737 900,00 zł brutto

5 lat

Liczba odwiedzin: 1062534

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała