ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
23 grudnia 2022, 08:56

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.: Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 5 068 000,00 zł brutto.

 

Liczba odwiedzin: 1062534

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała