ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
10 października 2022, 14:50

                                                                           Boguchwała, dnia 10 października 2022 roku

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:                        Zakup usługi eBudżet  z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Znak Sprawy:               RIZ.271.29.2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku; poz. 1129 z późniejszymi zmianami) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 10 października 2022 r., o godz. 11:00, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

 

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

Długość okresu wsparcia użytkowników        i hostingu

  1.  

 

 Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o.

ul. Zaciszna 44

35-326 Rzeszów

40 590,00 zł brutto

   2 lata

 

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała