ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
28 lipca 2022, 10:14

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Boguchwała  cz. III– 4 zadania częściowe   zamierza przeznaczyć kwoty w wysokości :

Zadanie nr 1: „Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w Zarzeczu dz. 493” – 80 988,13 zł brutto

Zadanie nr 2: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV oświetlenia drogi   gminnej w Nosówce dz. 984” – 12 505,11 zł brutto

Zadanie nr 3: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV oświetlenia drogi gminnej w Nosówce dz. 894” – 37 426,81 zł brutto

Zadanie nr 4: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV oświetlenia drogi     gminnej w Nosówce dz. 626”- 40 723,21 zł brutto

Liczba odwiedzin: 1062534

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała