ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
10 czerwca 2022, 10:35

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.: Budowa przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu GAJ” zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 9 500 000,00 zł brutto.

Liczba odwiedzin: 1007298

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała