ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O KWOTACH, JAKIE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
11 marca 2021, 09:29

 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:  

Pakiet 1: 83 318,70 zł brutto

Pakiet 2: 131 265,36 zł brutto

Pakiet 3: 83 332,07 zł brutto

Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała