ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia do ogłoszenia cz. II
02 lutego 2021, 08:26

Boguchwała, dnia 01-02-2021 roku

 

 

Dotyczy:                      Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała

Znak Sprawy:             RIZ.271.31.2020

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego, Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ust. 1 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)  wyjaśnia co następuje:  

 

Pytanie:

Dot. sekcji V JEDZ oraz pkt II.2.9 Ogłoszenia o zamówieniu - informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów. Wnioskodawca wskazuje, że oficjalny serwis umożliwiający wypełnienie JEDZ w cz. V (źródło: https://espd.uzp.gov.pl) posiada ograniczenia w formie i sposobie przedstawiania informacji, tj. system uniemożliwia w sposób czytelny wpisanie w cz. V JEDZ doświadczenia w formie wykazu wymaganego przez Zamawiającego.  Wobec powyższych ograniczeń systemowych, niezależnych od wykonawców prosimy o potwierdzenie, że w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji w części V JEDZ wykonawca zaznacza TAK oraz odsyła do załącznika nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu - wykaz robót budowlanych oraz do załącznika nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu - wykaz usług, w których to wykazach znajdują się wszystkie niezbędne informacje wymagane w ramach kryteriów selekcji.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji w części V JEDZ wykonawca zaznacza „TAK” oraz odsyła do załącznika nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu - wykaz robót budowlanych oraz do załącznika nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu - wykaz usług, w których to wykazach znajdują się wszystkie niezbędne informacje wymagane w ramach kryteriów selekcji.

 

 

 

Załączniki:
4215_wyjasnienia.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała