ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
12 listopada 2020, 14:58

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy:                      Przebudowa instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w poziomie piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale, przebudowa instalacji hydrantowej w budynku, przebudowa sanitariatu w piwnicy, wymiana przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłącza wody z zewnętrznym hydrantem przeciwpożarowym, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale wraz z salą widowiskową”

Znak Sprawy: RIZ.271.25.2020

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższy sposób:

MODYFIKACJA TREŚCI  SIWZ:

Zamawiający uzupełnia Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentację projektową o następujące elementy:

  • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla branży elektrycznej;
  • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla branży sanitarnej;
  • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla branży budowlanej.

W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Załączniki:
4159_stwiorb.zip -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała