ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
18 września 2020, 12:40

Ogłoszenie nr 540180176-N-2020 z dnia 18-09-2020 r.

Boguchwała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 582296-N-2020
Data: 09/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6,2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data 23-09-2020 Godz. 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data 25-09-2020 Godz. 09:30

««« powrót
Liczba odwiedzin: 995116

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała